Понеділок, 23-07-2018 --

Відкриття рахунку

Перелік документів необхідних для відкриття поточного рахунку приватному підприємцю:

РаздрукуватиЗавантажити

 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або його копія, завірена печаткою виконкому або іншого реєструючого органу або нотаріально.

2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки, завіряються уповноваженим працівником банку.

3. Копія довідки (Ф.4-ОПП), що підтверджує взяття суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи на податковий облік, завірена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником Банку (при пред'явленні оригіналу).

4. Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду або копія, завірена нотаріально або уповноваженим працівником Банку (при пред'явленні оригіналу).

5. При наявності найманих працівників - Свідоцтва про реєстрацію в органах фонду соціального страхування від нещасних випадків або копія, завірена нотаріально або уповноваженим працівником Банку (при пред'явленні оригіналу).

6. Паспорт та ідентифікаційний код підприємця. Копії з оригіналів цих документів знімаються та завіряються підписом уповноважежного співробітника банка.

7. Анкета-опитувальник.

8. Заява на відкриття рахунку (на бланку банку), підписані приватним підприємцем або довіреною особою.

9. Якщо відкриття рахунку та розпорядження цим рахунком довіряється іншій особі:
- Довіреність (оригінал) або завірена нотаріально копія довіреності,
- Паспорт та ідентифікаційний код довіреної особи.
Копії з оригіналів цих документів знімаються уповноваженим працівником банку та завіряються підписом власника документа та уповноваженим співробітником банку.

 

 

Перелік документів необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі:

РаздрукуватиЗавантажити

 

1. Копія статуту *.
2. Копія установчого договору * (для ПАО).
3. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт.) *.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або його копія, завірена органом, який їх видав, або уповноваженим співробітником банку (при наданні оригіналу).
5. Довідка про внесення до єдиного державного реєстру (З облстатуправління) або її копія, завірена нотаріально або уповноваженим співробітником банку (при наданні оригіналу).
6. Довідка з ДПІ про взяття на облік (ф.4-ОПП) або її копія, завірена нотаріально або уповноваженим співробітником банку (при наданні оригіналу).
7. Юридична особа, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платник єдиного внеску), додатково!!!, до вищезазначеного у цьому пункті переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України або його копію, завірену уповноваженим співробітником банку (при пред’явленні оригіналу). Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
8. Свідоцтво про реєстрацію в органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на Україну або його копію, завірену нотаріально або уповноваженим співробітником банку (при наданні оригіналу) - у разі відсутності реєстрації як платника єдиного внеску.
9. Паспорт та ідентифікаційний код всіх осіб, які мають право першого та другого підпису (Керівника і головного бухгалтера, а також осіб, які мають право підписів у картці зразків) - копії з оригіналів цих документів знімаються уповноваженим працівником банку та завіряються підписом власника документа та уповноваженим співробітником банку.
10. Копії документів, що засвідчують повноваження перших осіб, надає оригінал таких документів та їх ксерокопії, завірені підписом посадової особи та печаткою юридичної особи, яка відкриває рахунок в Банку. Уповноважений працівник Банку виробляє звірку оригіналу документа з його ксерокопією та при їх відповідності завіряє своїм підписом із внесенням напису «відповідає оригіналу». Оригінали документів повертаються уповноваженій особі, яка їх подавала.
- для ТОВ і ПАТ - протокол зборів засновників і наказів про призначення
директора (комерційного директора, заступника директора, фінансового
директора тощо), призначення головного бухгалтера;
- для ПП - рішення власника фірми і наказ про призначення директора. Наказ про
призначення головного бухгалтера.
11. Паспорт та ідентифікаційний код всіх осіб:
- Володіють у сукупності пакетом акцій (часток) в 10% і більше від статутного фонду юридичної особи-для ВАТ, ЗАТ.
- Засновників, які володіють у сукупності 10% і більше частини (частки) від статутного фонду юридичної особи - для ТОВ.
Якщо засновник юридична особа - копію статуту та інформацію про його засновників до фізичної особи (дані можна вказати в опитувальнику або в листі).
Копії з оригіналів цих документів засвідчуються написом уповноваженої особи підприємства і скріплюються печаткою підприємства.
Якщо підприємство є акціонерним товариством і в статуті не зазначені акціонери - в банк надається довідка від реєстратора про склад акціонерів, які володіють 10 і більше % акцій підприємства.
12. Свідоцтво платника ПДВ (при наявності). Копія засвідчується уповноваженим співробітником банку при наявності оригіналу.

 

13. Заява про відкриття рахунку (на бланку банка) – з підписом керівника і печаткою підприємства.
14. Опитувальник з підписом керівника і печаткою підприємства (на бланку банку).
15. Копія фінансової звітності (Ф.1, Ф.2) на останню звітну дату, завірена підприємством.

* Зазначені документи посвідчуються нотаріально, або органом реєстрації (як копія).
 

 

Новини:

Дніпропетровськ, вул. Титова , 36
Телефони: (056) 371-50-90
Факс: (056) 371-50-90
Наш сайт: www.intercreditbank.com.ua
E-Mail: bank@intercreditbank.com.ua
Зворотній зв'язок