Понеділок, 23-07-2018 --

Кредитування бізнесу

ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» здійснює кредитування підприємств корпоративного бізнесу для проведення їх господарської діяльності. Корпоративні клієнти - це насамперед великі підприємства, які мають успішний та значний за обсягами бізнес. Вони потребують комплексний підхід до вирішення проблеми корпоративного фінансування. 
 

В залежності від особливостей Вашого бізнесу та потреб банк може запропонувати найбільш зручну форму кредитування:
• кредитні лінії;
• встановлення ліміту овердрафту за поточним рахунком;
• надання гарантій.


В якості забезпечення можуть виступати:
• Грошові кошти на депозитному рахунку, розміщеному в Банку;
• Депозит/заклад цінних металів (банківські злитки)
• Нерухомість;
• Основні засоби (транспортні засоби, обладнання тощо);
• Товарно–матеріальні цінності на складі або в обороті;
• Порука юридичних та/або фізичних осіб;
• Інші форми забезпечення.
  

Кредитні линії

Кредитна лінія - спосіб надання кредиту частинами в межах установленого ліміту протягом обумовленого кредитним договором строку з відновленням або без відновлення ліміту кредитування у разі погашення Позичальником отриманого кредиту або його частини. Кредитна лінія може бути відновлюваною та невідновлювальною.
Відновлювальна відклична кредитна лінія – вид кредитної лінії, згідно з якою позичальник має можливість упродовж дії кредитної лінії неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах установленого ліміту. Ліміт кредитування автоматично відновлюється на суму погашеного кредиту.
Невідновлювальна відклична кредитна лінія - вид кредитної лінії, згідно з якою позичальник має можливість траншами впродовж строку дії кредитної лінії отримати суму кредиту в межах установленого ліміту. Ліміт кредитування на суму погашеного кредиту не відновлюється.

 

Ми пропонуємо прості та вигідні умови кредитування:
• строк кредитування - до 12 місяців;
• валюта кредитування – гривня;
• проценти нараховуються виходячи з фактичного залишку кредиту;
• забезпеченням є нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, товари в обігу, майнові права на депозит розміщений в банку.


Переваги співпраці з нами:
• Оперативність та зручність обслуговування;
• Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
• Різноманітні умови та схеми кредитування залежно від потреб клієнта;
 • Можливість дострокового погашення кредиту без штрафних санкцій та комісій. 

 

Овердрафт

Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком позичальнику шляхом сплати з його поточного рахунку розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, в межах заздалегідь обумовленого ліміту; при цьому на поточному рахунку утворюється дебетове сальдо.
Банк надає овердрафти у національній валюті;

 
Умови надання овердрафту в національній валюті.
Позичальник повинен мати відкритий поточний рахунок в банку. Ліміт овердрафту для позичальника розраховується від суми середньомісячних оборотів по його поточному рахунку, відкритому в банку, за 3 (три) останні місяці; для нових позичальників в розрахунок включаються середньомісячні обороти по рахунках в інших банках.


Забезпечення за овердрафтом:
• грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в банку;
• нерухомість;
• товари в обороті;
• обладнання;
• автотранспорт.
Якщо забезпеченням виступають грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в банку, ліміт овердрафту залежить від суми депозитного вкладу;
якщо забезпеченням виступають нерухомість, товари в обороті, обладнання, автотранспорт, ліміт овердрафту складає до 40% від суми середньомісячних оборотів по поточному рахунку позичальника.
Овердрафт під інкасовану виручку - короткостроковий кредит, що надається банком позичальнику шляхом сплати з його поточного рахунку розрахункових документів у національній валюті на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, в межах заздалегідь обумовленого ліміту овердрафту, який розраховується від суми середньоденних оборотів від інкасації по поточному рахунку, відкритому в банку, за 3 (три) останні місяці; для нових позичальників в розрахунок включаються середньоденні обороти від інкасації по рахунках в інших банках протягом двох останніх місяців та по рахунку, відкритому в банку протягом останнього місяця.
Обов’язковими умовами надання такого овердрафту є наявність чинного договору про надання послуг по інкасації, укладеного між банком та позичальником, та право банку негайно припинити надання такого овердрафту у разі подання позичальником заяви про дострокове розірвання Договору про надання послуг по інкасації.
Ліміт овердрафту по інкасації складає 90% від суми середньоденних оборотів від інкасації по поточному рахунку позичальника.
Забезпечення за овердрафтом під інкасовану виручку не вимагається.
Договір про надання овердрафту за поточним рахунком укладається на строк до 12 місяців.
Процентні ставки за овердрафтом можуть бути двох видів – фіксована та плаваюча. Плаваюча процентна ставка залежить або від строку безперервного користування овердрафтом , або від кількості днів користування овердрафтом протягом максимального строку безперервного користування овердрафтом, що складає 30 днів.
 Процентні ставки встановлюються по кожному позичальнику індивідуально в межах прийнятих у банку на момент розгляду кредиту.

 

Гарантії

Банк пропонує своїм клієнтам послуги з надання таких видів гарантій:
• тендерні гарантії – зобов'язання банку-гаранта, надане на прохання учасника торгів (принципала) стороні, що проводить тендер (бенефіціару), по якому гарант зобов'язується у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань здійснити платіж на користь бенефіціара у межах суми, обговореної в гарантії;
• гарантії виконання контрактів – зобов'язання банку-гаранта, надане на прохання принципала (продавця, постачальника) бенефіціару (покупцю), по якому гарант повинен здійснити платіж на користь бенефіціара у межах зазначеної суми або (якщо це передбачено гарантією) забезпечити виконання контракту, укладеного між бенефіціаром і принципалом, у разі неналежного виконання останнім його умов;
• гарантії платежу – зобов'язання банку-гаранта сплатити кошти на користь бенефіціара у разі надання ним згідно з умовами цього зобов'язання письмової платіжної вимоги і, за необхідності, інших документів. Як правило, платіжна гарантія забезпечує вимоги продавця стосовно покупця в частині сплати вартості договору в межах обговореного терміну;
• гарантії повернення авансового платежу – зобов'язання банку-гаранта, надане на прохання принципала бенефіціару, по якому гарант повинен зробити на користь останнього платіж у разі невиконання принципалом зобов'язання відшкодувати згідно з умовами контракту будь-яку суму або суми, авансовані чи сплачені йому бенефіціаром;
• гарантії забезпечення цивільної відповідальності туристичних агентів та туристичних операторів – зобов’язання банку-гаранта покрити збитки в межах суми наданої гарантії, що можуть бути заподіяні туристу (бенефіціару) в разі виникнення обставин неплатоспроможності турагента або туроператора (принципала) чи внаслідок порушення процесу про визнання турагенту або туроператора банкрутом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором. Така гарантія необхідна для отримання ліцензії туроператором та турагентом.
Надання гарантій здійснюється в національній валюті.
В якості забезпечення можуть виступати:
• 100% грошове покриття;
• грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку в банку
Комісії за надання гарантії – розраховуються, як відсоток від суми гарантії, залежать від суми гарантії у межах прийнятих у банку на момент розгляду гарантії. 


 

 

Новини:

Дніпропетровськ, вул. Титова , 36
Телефони: (056) 371-50-90
Факс: (056) 371-50-90
Наш сайт: www.intercreditbank.com.ua
E-Mail: bank@intercreditbank.com.ua
Зворотній зв'язок